About us

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Employment Information

NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÍNH

Job level Entry Level
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Consulting , Customer Service , Administrative / Clerical

Công Ty Cổ Phần Zodiac Cơ Điện

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Fitolabs

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

$ 7,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi