language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Lễ Tân (Làm Việc Theo Ca)

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Customer Services

- Maintain 5-star standard of customer service to our members/guests by greeting by name and always smile

Duy trì dịch vụ chuẩn 5 sao đối với hội viên và khách hàng bằng việc chào bằng tên và luôn cười

- Able to answer questions on the phone professionally and in a timely manner

Có thể trả lời các câu hỏi qua điện thoại chuyên nghiệp và kịp thời

- Support members/guests by giving proper instruction

Hỗ trợ khách hàng bằng việc đưa các hướng dẫn chi tiết

2. SOP

- Welcome and help members/guest to check – in/out

Chào và check – in/out cho khách

- Support in membership/PT contract procedure

Hỗ trợ về các quy trình hợp đồng Hội viên/ Huấn luyện viên

- Ensure to follow strictly POS procedure

Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình POS

- Ensure club cleanliness and maintenance issues are updated and solved by auditing daily

Đảm bảo về các vấn đề vệ sinh và kỹ thuật của Câu lạc bộ được cập nhật và giải quyết thông qua việc audit hằng ngày

- Achieve Club efficiencies by proposing Policy and Procedural improvement

Nâng cao hiệu quả của Câu lạc bộ bằng cách đóng góp cho sự cải tiến về quy trình của Câu lạc bộ

- Ensure procedures and systems are practiced within the scope/requirement of the Company

Đảm bảo các thủ tục và hệ thống được thực hiện theo yêu cầu của Công ty

Job Requirement

- Graduating from high school or above.

- Basic Microsoft Offices skills.

- Good telephone skills and verbal communication skills.

- Must be flexible and adaptable.

- Exceptional time management and organization skills.

- Basic English skill, both speaking and writing.

----------------------------------------

- Tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên.

- Kỹ năng Microsoft offices căn bản.

- Kỹ năng nghe điện thoại và giao tiếp tốt.

- Khả năng linh động và thích ứng cao.

- Quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức tốt.

- Kỹ năng tiếng Anh căn bản cả viết lẫn nói.

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: 18 - 25
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

Nhân Viên Lễ Tân (Làm Việc Theo Ca)

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts