About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Nhân viên Lễ tân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,730,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 23/01/2021
Industry Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Maruta Việt Nam ( Fit24 - Fitness & Yoga Center)

$ 5,5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP IIG Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi