About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Nhân viên Lễ Tân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 200 - 300 USD
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Banking

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

VESUVIUS VIETNAM CO., LTD.

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONSEN FUJI

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi