About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Employment Information

Nhân viên Logistic

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 26/11/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Food Tech / Nutritionist , Import / Export
Experience 1 - 3 Years

Công Ty CP Interlink

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Dolphin Sea Air Services Corp.

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH LOGISTICS CE (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Digimall

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty TNHH LOGISTICS CE (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP N & H LOGISTICS

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH QSL Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh