language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Lưu Ký Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Updated: 15/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhận thừa kế của khách hàng.
 2. Quản lý và thực hiện chuyển nhượng, điều chỉnh thông tin cổ phần AB Bank.
 3. Phân bổ cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu.
 4. Hạch toán tiền khi có phát sinh vào tài khoản khách hàng.
 5. Các công việc phát sinh của Phòng lưu ký.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học lĩnh vực Tài chính/Kế toán/Kinh tế.

2. Có kiến thức cơ bản về chứng khoán.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 20 - 35
 • Job type : Permanent
 • Working time: Từ thứ 2 đến thứ 6
 • Training opportunities: Tham gia các khóa đào tạo về Chứng khoán.

Company Overview

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

ABS cung cấp những sản phẩm dịch vụ tài chính, chứng khoán chuyên nghiệp gồm: Môi giới chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Lưu Ký Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts