About us

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

Employment Information

Nhân viên Lưu ký chứng khoán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Administrative / Clerical , Securities , Finance / Investment
Experience 1 - 5 Years

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi