About us

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Marketing Executive (10-15 Tr/tháng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 15/12/2020
Industry Marketing , Interpreter/ Translator , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tương Lai Mỹ Anh

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi