About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC (MCC E&C là 1 trong 7 thành viên trực thuộc hệ thống MCC Holidngs – tiền thân là Công ty cổ phần tập đoàn Minh Cường, nay là MCC Holdings)

Employment Information

NHÂN VIÊN MARKETING (Gấp) Tại Hà Đông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Marketing
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC (MCC E&C )

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | North Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN MCC HOLDINGS

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM

$ Up to 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Minh

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi