About us

JELLYFISH Education Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Marketing & Sales - Làm việc tại Hải Phòng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Marketing , Consulting , Education /Training

Công ty TNHH Dịch vụ & Kỹ thuật Biển Xanh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU

$ Competitive

 • Hai Phong

Thami Shipping & Airfreight Corp. (Công Ty Cổ Phần Thái Minh)

$ Competitive

 • Hai Phong

Thami Shipping & Airfreight Corp. (Công Ty Cổ Phần Thái Minh)

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 4 Tr - 5 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH Dịch vụ & Kỹ thuật Biển Xanh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong