About us

Công Ty TNHH CJ Vina Agri - CN Bình Định

Employment Information

Nhân viên Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Administrative / Clerical
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Acacy

$ Competitive

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Binh Dinh

East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

$ Competitive

  • Bac Giang | Binh Dinh | Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Quang Nam | Quang Ngai | Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Binh Dinh