About us

Công ty TNHH MedNovum

Employment Information

Nhân Viên Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Marketing
Experience 1 - 0 Years

Kizuna Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Bệnh viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH VietCAD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN

$ 9 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hiashi

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

công ty TNHH ASTRA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC HẢI SẢN, CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM THANH HÀ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh