About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG STV

Employment Information

NHÂN VIÊN MEDIA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 10/12/2020
Industry Administrative / Clerical , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tâp đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 17 Tr - 19 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV INTERNATIONAL

$ 13 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG STV

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh