About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

Nhân Viên Môi Giới Online

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/08/2021
Industry Consulting , Securities
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 2 Mil - 3 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

$ Over 5 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Trường Học Thông Minh

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi