About us

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Employment Information

Nhân Viên Môi Trường (MT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 17/08/2021
Industry Environmental
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Á Đông

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

EUROFINS VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

EUROFINS VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Việt An

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh