About us

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Employment Information

Nhân viên mua hàng (Chinese Speaking)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Retail / Wholesale , Import / Export , Purchasing / Merchandising
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Da Nang | Quang Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Quang Nam | Quang Ngai

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Da Nang | Quang Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Quang Nam | Da Nang

Linfox Logistics Vietnam

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Da Nang

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Quang Nam | Da Nang | T. Thien Hue

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Da Nang