About us

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

Employment Information

NHÂN VIÊN MUA HÀNG LÀM VIỆC TẠI TÂN BIÊN TÂY NINH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Statistics , Purchasing / Merchandising

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

AA Corporation

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Tay Ninh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

$ Competitive

  • Tay Ninh | Binh Thuan