About us

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Mua Hàng ( Ngành May Mặc)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Import / Export , Textiles / Garments / Fashion , Purchasing / Merchandising
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG PANTIO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 19,8 Mil - 22 Mil VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 16,5 Mil - 26,4 Mil VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi