About us

Công ty TNHH Life Bridge Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Employment Information

Nhân viên Mua hàng thực phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Restaurant / Hotel , Food Tech / Nutritionist , Purchasing / Merchandising
Experience 1 - 3 Years

Location

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Nội thất thông minh Xhome Việt Nam

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi