language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Mua hàng (Tiếng Trung)_(Purchasing Staff)

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam
Updated: 23/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Seniority Allowance

Job Description

 • Phụ trách và tổ chức thực hiện, quản lý thực hiện công tác mua hàng của ngành hàng được phân công, bao gồm các công việc:
 • Tìm kiếm, đánh giá, phát triển nhà cung cấp nước ngoài và nội địa
 • Thương lượng, đàm phán giá, điều kiện hợp đồng; xem xét hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến quản lý hợp đồng với nhà cung cấp.
 • Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ mua hàng và kiểm soát các hoạt động mua hàng trong ngành hàng.
 • Đảm bảo hoạt động mua hàng của bộ phận đáp ứng và tuân thủ tiêu chuẩn ISO và các qui trình công việc liên quan.

Job Requirement

Kiến thức/kinh nghiệm: 

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm trên 2 năm trong công tác mua hàng.
 • Nắm vững, hiểu rõ và có thể ứng dụng một cách chính xác, linh hoạt các qui định của pháp luật, thông lệ kinh doanh thương mại quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương.
 • Hiểu rõ thông lệ, tập quán kinh doanh nước ngoài, các qui định về xuất nhập khẩu của nước xuất khẩu.
 • Nắm vững và vận dụng thông thạo các qui trình, hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng 

Kỹ năng: 

 • Kỹ năng giao tiếp rất tốt, có năng lực đàm phán, thương lượng ở mức cao nhằm đạt được các thỏa thuận có lợi trong công tác mua hàng. Giao tiếp nội bộ tốt: có thể làm việc nhóm và trao đổi thông tin nội bộ một cách hiệu quả.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Trung (ưu tiên biết thêm tiếng Anh). Đủ khả năng giao dịch bằng ngôn ngữ nói, xử lý các văn bản có nội dung về thương mại một cách rõ ràng và sâu.
 • Kỹ năng tổ chức công việc tốt: biết cách sắp xếp, phân bổ và quản lý thời gian một cách khoa học, hợp lý. Biết cách xây dựng và kiểm soát kế hoạch công việc.
 • Kỹ năng vi tính: sử dụng được winword, excel, power point và các ứng dụng internet thông dụng thành thạo.

Phẩm chất: 

 • Có tinh thần trách nhiệm cao. 
 • Trung thực, đề cao sự liêm chính, ngay thẳng. Tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh của công ty
 • Cẩn thận và chặt chẽ

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam

http://www.goldsun.vn/Company size: 1000-2000
Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam đã trải qua 16 năm phát triển và vươn lên không ngừng, đã và đang trở thành 1 thương hiệu ngày càng được khẳng định và tin...Detail

Nhân viên Mua hàng (Tiếng Trung)_(Purchasing Staff)

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts