About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Employment Information

Nhân Viên Mua Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Sales / Business Development , Statistics , Purchasing / Merchandising
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Hà Lâm

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi