About us

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Employment Information

Nhân Viên Mua Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Chemical Eng. , Import / Export , Purchasing / Merchandising
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BeNK

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HDC ECOLIFE

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vật liệu mới và Công nghệ cao H.P.T

$ Over 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG CƯỜNG

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi