About us

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

Employment Information

NHÂN VIÊN NAM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI TÂN BIÊN TÂY NINH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

AA Corporation

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Tay Ninh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

$ Competitive

  • Tay Ninh | Binh Thuan