About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

Nhân viên ngành hàng Rau-Củ-Quả- MM Mega Market Hoàng Mai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,730,000 - 5,500,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Others

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Hoàng Mai

$ 4,7 Tr - 5 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Hoàng Mai

$ Under 1 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam - Chi nhánh Hoàng Mai - Hà Nội

$ 5 Tr - 5,2 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

MM Mega Market Hà Đông

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi