About us

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

Employment Information

Nhân viên Ngành hàng Thủy Hải sản - MM Mega Market Thăng Long

Job level Entry Level
Salary $ 4,730,000 - 5,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Unskilled Workers , Food & Beverage (F&B)

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam) tại TP Hà Nội

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ 5,5 Tr - 6 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ha Noi