About us

Công Ty Cổ Phần Y Chính Xác

Employment Information

Nhân viên ngành Sinh học phân tử

Job level Entry Level
Salary $ 15,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Others , Entry Level / Internship
Experience No experience

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

The British International School (BIS)

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Lawrence S.Ting School (Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

YOLA

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Châu Úc Việt

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh