language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Nhân viên nghiệm thu công trình xây dựng

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Updated: 23/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

Nghiệm thu tiếp quản công trình mới và bàn giao cho Ban Quản lý vận hành.giám sát sửa chữa bảo hành tại các công trình do Phú Mỹ Hưng quản lý.

Theo dõi giám sát chặt chẽ công việc các đơn vị thi công bảo hành sửa chữa các khu phố đạt hiệu quả, kịp thời gian, đúng tiến độ và chất lượng.

Cùng PCT – SPCC và các đơn vị có liên quan nghiệm thu các dự án mới và bàn giao vận cho Ban quản Lý Khu Phố.

Phối hợp hỗ trợ Tổ Giao Nhà, dẫn khách xem nhà và giao nhà cho khách hàng. Kiểm tra thống kê các hạng mục hư hỏng nhà chưa bán chưa giao định kỳ mỗi quý một lần và đề xuất sửa chữa.

Tiếp nhận thông tin sửa chữa từ Phòng Tiếp Thị I, II. kiểm tra và đề xuất sửa chữa các sản phẩm tinh hoa bảo lưu và dự án cho thuê.

Phối hợp Điện lực Tân Thuận, làm hồ sơ xin điện kế của các dự án mới và chi thu phát sinh công nợ các căn hộ nhà chưa bán chưa giao.

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Check and take over new buildings and hand-over to Repair and Warranty Management at constructions managed by PMH.

Follow, supervise warranty repair units at complexes to work effectively, timely and in right process and quality.

Together with Engineering Dept. – SPCC and other units to check and take over new projects and hand over to Complex Management.

Support Hand-over team to take customers to their apartments and hand-over to them. Periodically, check out and list damages of houses which have not sold or handed over once a period and write repair request.

Receive repair request from Marketing 1, 2, check and write repair request for products which have not sold yet and leasing products.

Coordinate with EVN to make galvanometer profile for new projects and do payment for extra expense of houses which have not sold or handed over

Job Requirement

Học vấn: Trung cấp –cao đẳng kỹ thuật ( điện, nước, xây dựng)

Ưu tiên: có kinh nghiệm giám sát công trình xây dựng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EducationVocational school – college in technique (water, electricity, construction)

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 22 - 25
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

http://phumyhung.com.vn/vn/Company size: 800-1000
“On the wild marshland, a group of people have tried their best over the past 15 years to set up the current Phu My Hung New Urban Area. Based on these...Detail

Similar jobs

Nhân viên nghiệm thu công trình xây dựng

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts