About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Nhân viên nghiên cứu độ ổn định (Dược phẩm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 05/07/2021
Industry Pharmacy , Biotechnology , Food Tech / Nutritionist
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH CHEMILENS

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh