About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Nhân viên nghiên cứu In Vitro & Lâm sàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Biotechnology

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH CHEMILENS

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh