About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Nhân viên Nghiên cứu phát triển (Dược phẩm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 05/07/2021
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Biotechnology

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Samsung Polymer (Việt Nam)

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần TEECOM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LDG Group

$ Over 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh