About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Nghiệp Vụ Ngân Hàng, Hội Sở Chính

Job level Entry Level
Salary $ 380 - 500 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Banking

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi