language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại (B4 - B6)

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tiếp nhận thông tin hồ sơ vay của các Khách hàng đang có nợ trễ hạn để xử lý bằng cách thực hiện cuộc gọi và các nghiệp vụ khác để thu hồi nợ, cập nhật kết quả vào hệ thống.
- Phố hợp với Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp (Field Colecttion) để lấy thông tin, sắp xếp kế hoạch thu hồi nợ hợp lý để đảm bảo việc thu hồi nợ được diễn ra hiệu quả;
- Truy dấu thông tin khách hàng khi không thể liên lạc bằng các nghiệp vụ khác nhau;
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của câp trên trực tiếp;

Job Requirement

- Có kinh nghiệm thu hồi các nhóm nợ quá hạn (B3-B6)

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như Điều tra an ninh, cảnh sát, điều tra - pháp lý ...

- Có khả năng truy dấu thông tin khách hàng bằng các nghiệp vụ khác nhau;

- Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác & làm việc trong nhóm;

- Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học cơ bản.

- Có thể làm ca.

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại (B4 - B6)

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts