language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - COMPLIANCE

Công ty TNHH May Oasis
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Trực tiếp chuẩn bị hồ sơ kiểm xưởng theo yêu cầu của khách hàng , đảm bảo tuân thủ hệ thống đánh giá của khách hàng và làm việc trực tiếp với khách hàng.
- Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình hàng năm: kiểm tra sức khỏe cho người lao động; đào tạo cho đội pccc; Kiểm tra thiết bị máy móc nghiêm ngặt.
- Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý

Job Requirement

- Biết tiếng Anh .
- Làm việc dưới áp lực cao.
- Năng động, sáng tạo và nhiệt tình
- Được phối hợp trong nhóm khác trong bộ phận và bộ phận trong công việc có liên quan

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 22 - 35
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH May Oasis

Công Ty TNHH May Oasis bắt đầu sản xuất hàng may mặc từ năm 2002, dưới sự quản lý của đội ngũ quản lý và nhân viên có năng lực, có kinh nghiệm và nhiệt...Detail

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - COMPLIANCE

Công ty TNHH May Oasis

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts