About us

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài

Employment Information

Nhân viên Nhân sự (Kỷ Luật)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Security , Human Resources
Experience 1 - 3 Years

Khu công nghiệp Thành Thành Công

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Tay Ninh | Ho Chi Minh

AA Tây Ninh Corporation

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Tay Ninh

AA Corporation

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Tay Ninh

AA Corporation

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Tay Ninh

Công Ty TNHH Eagle Vina

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Tay Ninh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Gia Lai | Tay Ninh | Ninh Thuan

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Tay Ninh