About us

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

Employment Information

Nhân viên Nhân sự (Nghỉ thứ 7, chủ nhật)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Human Resources
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi