Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Giang

FUTA Bus Lines
Updated: 12/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí tại Trạm.
 • Hỗ trợ chấm công, tính phép, thực hiện quản lý và đánh giá nhân sự, theo dõi biến động nhân sự
 • Thực hiện công tác nhân sự: Soạn thảo các văn bản quyết định liên quan đến nhân sự, giải đáp các chế độ chính sách đối với người lao động
 • Thực hiện công tác làm BHXH: Lập bảng đối chiếu hàng tháng, giải quyết chế độ cho người lao động, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, lập bảng thu tiền BH hàng quý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, kinh tế
 • Có ít nhất 1 năm trong lĩnh vực nhân sự tổng hợp
 • Năng động, chịu được áp lực làm việc

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

FUTA Bus Lines

www.futabus.vnCompany size: 5000
Công ty Phương Trang được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2002 với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và kinh doanh dịch vụ....Detail

Similar jobs

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Giang

FUTA Bus Lines

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts