About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

Employment Information

Nhân Viên Nhân Sự Tiếng Trung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 21/01/2021
Industry Administrative / Clerical
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

First Alliances

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Bac Ninh | Vinh Phuc | Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Vinh Phuc

First Alliances

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Ninh | Vinh Phuc | Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Vinh Phuc

First Alliances

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Bac Giang | Ha Noi | Vinh Phuc

First Alliances

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Bac Ninh | Bac Giang | Vinh Phuc

First Alliances

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Bac Ninh | Vinh Phuc