About us

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

Employment Information

Nhân Viên Nhập Liệu Chứng Từ (Thủ Kho)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 10/12/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại & DỊch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Formosa Taffeta Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Vinatoken

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN ĐẠI DƯƠNG XANH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CCN LOG - Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Chuchonam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh