About us

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Employment Information

NHÂN VIÊN PARTTIME (NGÀNH F & B)

Job level Student / Internship
Salary $ 2,000,000 - 2,400,000 VND
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Sales / Business Development , Entry Level / Internship , Restaurant / Hotel

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Nam An Holding Corporation

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TNI KING COFFEE

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Best HR Solution - Best HR Solution Company Limited

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

$ Competitive

 • Ho Chi Minh