About us

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

Employment Information

Nhân viên Pha chế - Barista

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 21/10/2020
Industry Food & Beverage (F&B)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ AA

$ 5 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh