About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons

Employment Information

Nhân viên pha chế/ Barista

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Restaurant / Hotel
Experience 1 - 5 Years

Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8,5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh