About us

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

Employment Information

Nhân viên pha chế fulltime

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,500,000 - 6,500,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Restaurant / Hotel

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ AA

$ 5 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh