About us

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

Employment Information

Nhân viên pha chế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 6,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh