About us

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

Employment Information

Nhân viên pha chế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 5,500,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Restaurant / Hotel
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Mil - 6,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 5,5 Mil - 6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 6 Mil - 6,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty MAIC & Vietfirst Group

$ 5,5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh