About us

Công Ty CP CANIFA

Employment Information

Nhân viên phân tích nghiệp vụ và hỗ trợ người dùng trên hệ thống ERP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

BRG Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Over 7 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 33 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi