About us

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

Employment Information

Nhân viên Phân tích Tài chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/10/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Finance / Investment , Statistics
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANPHA PETROL

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh