language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Pháp Lý ( gấp )

MP Logistics
Updated: 17/01/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 5 - 7 Years

  Salary: -

 • Industry: Law / Legal Services

  Deadline to apply: 28/02/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng liên doanh, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hoặc đồng vận chuyển…/Review many types of agreements such as joint venture agreement, employment agreement, sale and purchase agreement, freight forwarder agreement etc.

2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quy định pháp lý và biểu mẫu hợp đồng/Build up the database system of regulations and agreement templates.

3. Tư vấn ý kiến pháp lý cho Tổng Giám đốc và các phòng ban/Give legal advices to the CEO and departments.

4. Soạn thảo văn bản chính thức gửi cơ quan nhà nước, đối tác và khách hàng/Draft official letters sent to authorities, partners and clients.

5. Phụ trách thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, giấy phép lao động và thẻ tạm trú/In charge of procedures of investment certificate, business certificate, work permit and temporary resident card.

6. Tham dự, tổng hợp và soạn biên bản họp ban giám đốc/Attend, summarize content meeting and draft board meetings minute.

7. Thực hiện và hỗ trợ các công việc khác được Tổng Giám đốc và các phòng ban giao/Perform and support other assignments as delegated by the CEO.

Job Requirement

1.Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

2. Có kinh nghiệm trên 5 năm làm việc trong ngành luật hoặc về tư vấn pháp lý, am hiểu về các thủ tục pháp lý liên quan tới các các hợp đồng như hợp đồng mua bán, vận chuyển...., am hiểu về các thủ tục đăng ký các loại giấy phép.

3. Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy, đàm phán.

4. Biết giải quyết vấn đề, có kỹ năng tốt trong sắp xếp các vấn đề công việc.

5. Anh văn giao tiếp tốt

6. Vi tính văn phòng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

MP Logistics

Company size: 1.000-4.999
MP Logistics is the leader in providing trusted logistics services in air and ocean freight, warehousing, distribution, project cargo, and inland...Detail

Nhân Viên Pháp Lý ( gấp )

MP Logistics

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts