About us

MM Mega Market Hiệp Phú

Employment Information

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG - MM MEGA MARKET HIỆP PHÚ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 Years

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market An Phú

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

MM Mega Market Vietnam

$ Over 2 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Over 2 Mil VND

  • Ho Chi Minh