About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ( LOGISTICS ) - HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse

Hệ thống nhà hàng Nhật Tokyo Deli

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cong Ty TNHH MTV JOY FOOD

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 7,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Cuộc sống xanh Sài Gòn (GLF)

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide

Công ty Cổ phần Beegreen

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh