language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Hàn - Đi làm ngay

Công ty CP TCE VINA DENIM
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Phiên dịch , trợ lý cho Giám đốc văn phòng

- Dịch văn bản, tài liệu

- Các công việc khác yêu cầu của cấp quản lý

Job Requirement

- Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

- Thành thạo máy tính

More Information

 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP TCE VINA DENIM

www.tcedenim.comCompany size: 2000 - 3000
WE DO ONLY ONE THING. IT’S YOUR DENIM Nhà máy vải denim Hàn Quốc-Việt Nam là nhà máy chuyên sản xuất, gia công dệt, nhuộm và may mặc vải Denim. Nhà máy...Detail

Similar jobs

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Hàn - Đi làm ngay

Công ty CP TCE VINA DENIM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts